Abhidhammapitake Patthanapali – 3

Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā – alobhaṃ paṭicca adoso amoho,
adosaṃ paṭicca alobho amoho, amohaṃ paṭicca alobho adoso, lobhaṃ paṭicca moho, mohaṃ paṭicca lobho, dosaṃ paṭicca moho, mohaṃ paṭicca doso; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)
Hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā – hetuṃ dhammaṃ paṭicca
sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ; paṭisandhikkhaṇe…pe…. (2)
Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – alobhaṃ paṭicca
adoso amoho sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ (cakkaṃ). Lobhaṃ paṭicca moho sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe…. (3)

Tải Sách Ebook Tại Đây: Abhidhammapitake Patthanapali – 3

Paṭṭhānapāḷi_3
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *