Vipassana – The Art of Living (English)

Vipassana – Nghệ thuất sống. Vipassana là một trong những phương pháp thiền định xưa nhất của Ấn Độ. Nó được Đức Phật Gotama khám phá lại cách đây hơn 2500 năm.

Trải qua năm thế kỷ sau khi Đức phật niết bàngiáo lý cao quí của nguồn thiền Vipassana đã biến mất khỏi Ấn ĐộGiáo lý nguyên thủy cũng không còn ở Ấn ĐộTuy nhiên, ở Burma (Miến điện), nó được bảo tồn từ nhiều thế hệ của Các vị Thầy tận tâm bảo trì, từ thế hệ này sang thế hệ khác, trải qua hơn 2000 năm, dòng truyền trao tận tụy này (bởi các vị Thầy) đã chuyển trao phương pháp thiền định trong hình thức thuần túy nguyên thủy của nó.

Thiền Vipassana được giới thiệu trở lại Ấn Độ, cũng như những người dân từ hơn tám mươi quốc gia khác nhau, bởi Thiền sư S. N. Goenka. Thầy S. N. Goenka được Vị thầy nổi tiếng thiền Vipassana Miến điện (Sayagyi U Ba Khin) giao trọng trách dạy thiền Vipassana.

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *