BÀI TỤNG NGÀY THỨ 8 KHOÁ THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

BÀI TỤNG BUỔI SÁNG – NGÀY THỨ 8 KHOÁ THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY

Buổi sáng ngày thứ 8 trong khoá thiền Vipassana 10 ngày, Ngài S.N. Goenka tụng bài kinh Mittānisaṃsa – Ưu Điểm của Tình Hữu Nghị

NỘI DUNG BÀI TỤNG BUỔI SÁNG – NGÀY THỨ 8 – TIẾNG PALI, TIẾNG ẤN ĐỘ, TIẾNG ANH, TIẾNG VIỆT NAM

Bài tụng ngày thứ 8 khoá thiền Vipassana 10 ngày – Pali Chanting – S.N. Goenka.pdf

 

AUDIO CÁC BÀI TỤNG BUỔI SÁNG:

 

VIDEO BÀI TỤNG BUỔI SÁNG NGÀY 8:

 

NỘI DUNG BÀI TỤNG(TIẾNG HINDI – PALI – ENGLISH – VIETNAM)

 

TIẾNG PALI & HINDI TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH
MORNING CHANTING _ DAY 8 – BÀI TỤNG BUỔI SÁNG _ NGÀY THỨ 8 – (Pali)


1.b) Jāgo logo jagata ke,

bītī kālī rāta;

huā ujālā dharama kā

maṅgala huā prabhāta.

Āo prāṇī viśva ke,

caleṅ dharama ke pantha;

dharama pantha hī śānti patha,

dharama pantha sukha pantha.

Ādi māṅhi kalyāṇa hai,

madhya māṅhi kalyāṇa;

anta māṅhi kalyāṇa hai,

kadama kadama kalyāṇa.

Śīla māṅhi kalyāṇa hai,

hai samādhi kalyāṇa;

prajñā to kalyāṇa hai,

pragaṭe pada nirvāṇa.

Kitane dina bhaṭakata phire,

andhī galiṅyoṇ māṅhi!

Aba to pāyā rāja-patha,

vāpasa muḍanā nāṅhi.

Aba to pāyā vimala patha,

pīche haṭanā nāṅhi.

2.a) Deva-āhvānasuttaṃ

Samantā cakkavāḷesu,

atrāgacchantu devatā; (3x)

saddhammaṃ munirājassa,

suṇantu sagga-mokkhadaṃ.

Dhammassavaṇakālo ayaṃ,

bhadantā’ (3x)

3.) namo tassa bhagavato arahato

sammā-sambuddhassa. (3x)

4.) Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi;

dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi;

saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

5.) Imāya

dhammānudhammapaṭipattiyā,

buddhaṃ pūjemi;

dhammaṃ pūjemi;

saṅghaṃ pūjemi.

6.) Ye ca Buddhā atītā ca,

ye ca Buddhā anāgatā;

paccuppannā ca ye Buddhā, ahaṃ

vandāmi sabbadā.

Ye ca Dhammā atītā ca,

ye ca Dhammā anāgatā;

paccuppannā ca ye Dhammā,

ahaṃ vandāmi sabbadā.

Ye ca Saṅghā atītā ca,

ye ca Saṅghā anāgatā;

paccuppannā ca ye Saṅghā, ahaṃ

vandāmi sabbadā.

7.) natthi me saraṇaṃ aññaṃ,

Buddho me saraṇaṃ varaṃ;

etena sacca-vajjena, jayassu jaya-

maṅgalaṃ.

natthi me saraṇaṃ aññaṃ,

Dhammo me saraṇaṃ varaṃ;

etena sacca-vajjena,

bhavatu te jaya-maṅgalaṃ.

natthi me saraṇaṃ aññaṃ,

Saṅgho me saraṇaṃ varaṃ; etena

sacca-vajjena, bhavatu sabba-

maṅgalaṃ.

Tiratana Vandanā

8.) Iti’pi so bhagavā arahaṃ,

sammā-sambuddho, vijjācaraṇa-

sampanno, sugato,

lokavidū,

anuttaro purisa-damma-sārathī,

satthā deva-manussānaṃ,

Buddho Bhagavā ‘ti.

9.) Svākkhāto Bhagavatā Dhammo,

sandiṭṭhiko,

akāliko,

ehi-passiko,

opaneyyiko,

paccattaṃ veditabbo viññūhī’ ti.

10.) Suppaṭipanno

Bhagavato sāvaka-saṅgho;

ujuppaṭipanno

Bhagavato sāvaka-saṅgho;

ñāyappaṭipanno

Bhagavato sāvaka saṅgho;

sāmīcippaṭipanno

Bhagavato sāvaka-saṅgho;

yadidaṃ cattāri purisa-yugāni,

aṭṭha-purisa-puggalā,

esa Bhagavato sāvaka-saṅgho;

āhuneyyo,

pāhuneyyo,

dakkhiṇeyyo,

añjali-karaṇīyo,

anuttaraṃ puññakkhettaṃ

lokassā’ti.

Mittānisaṃsa

Pūrento bodhisambhāre,

nātho Temiya-jātiyaṃ;

mittānisaṃsaṃ yaṃ āha,

Sunandaṃ nāma sārathiṃ;

Sabbalokahitatthāya,

parittaṃ taṃ bhaṇāmahe.

Pahūtabhakkho bhavati,

vippavuttho sakā gharā;

bahūnaṃ upajīvanti,

yo mittānaṃ na dūbhati.

Yaṃ yaṃ janapadaṃ yāti,

nigame rājadhāniyo;

sabbattha pūjito hoti,

yo mittānaṃ na dūbhati.

Nāssa corā pasahanti,

nātimaññeti khattiyo;

sabbe amitte tarati,

yo mittānaṃ na dūbhati.

Akuddho sagharaṃ eti,

sabhāyaṃ paṭinandito;

ñātīnaṃ uttamo hoti,

yo mittānaṃ na dūbhati.

Sakkatvā sakkato hoti,

garu hoti sagāravo;

vaṇṇakittibhato hoti,

yo mittānaṃ na dūbhati.

Pūjako labhate pūjaṃ,

vandako paṭivandanaṃ;

yaso kittiñca pappoti,

yo mittānaṃ na dūbhati.

Aggi yathā pajjalati,

devatāva virocati;

siriyā ajahito hoti,

yo mittānaṃ na dūbhati.

Gāvo tassa pajāyanti,

khette vuttaṃ virūhati;

vuttānaṃ phalamasnāti,

yo mittānaṃ na dūbhati.

Darito pabbatato vā,

rukkhato patito naro;

cuto patiṭṭhaṃ labhati,

yo mittānaṃ na dūbhati.

Virūḷhamūlasantānaṃ,

nigrodhamiva māluto;

amittā na pasahanti,

yo mittānaṃ na dūbhati.

Post-Pāli Sutta

Yānīdha bhūtāni samāgatāni,

bhummāni vā yāni’va antalikkhe;

tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ,

buddhaṃ namassāma suvatthi

hotu;

dhammaṃ namassāma

suvatthi hotu;

saṅghaṃ namassāma

suvatthi hotu.

namana karūṅ gurudeva ko,

savinaya śīśa navāya;

dharama ratana aisā diyā,

pāpa nikaṭa nahīṅ āya.

Aisā cakhāyā dharama rasa,

biṣayana rasa na lubhāya;

dharama sāra aisā diyā,

chilake diye chuḍāya.

roma roma kirataga huā,

ṛṇa na cukāyā jāya;

jīūṅ jīvana dharama kā,

dukhiyana kī sevā karūṅ,

yahī ucita upāya.

Isa sevā ke puṇya se,

dharama ujāgara hoya;

kaṭe andherā pāpa kā,

jana mana harakhita hoya,

Barase barakhā samaya para,

dūra rahe duṣkāla;

śāsāna hove dharama kā, (3x)

loga hoṅya khuśahāla.

Sukha vyāpe isa jagata meṅ,

dukhiyā rahe na koya;

sabake mana jāge dharama,

sabakā maṅgala hoya. (2x)

Bhavatu sabba maṅgalaṃ(3x)

Sabakā maṅgala,

sabakā maṅgala,

sabakā maṅgala hoya re.

Terā maṅgala,

terā maṅgala,

terā maṅgala hoya re.

Isa dharatī ke taru-tṛṇa meṅ,

kaṇa-kaṇa meṅ

dharama samā jāye. (2x)

Jo bhī tape isa tapobhūmi para,

(2x) mukta dukhoṅ se ho jāye.

(2x)

Sabakā maṅgala,

sabakā maṅgala,

sabakā maṅgala hoya re.

Terā maṅgala,

terā maṅgala,

terā maṅgala hoya re.

Jana jana maṅgala,

jana jana maṅgala,

jana jana sukhiyā hoya re.

MORNING CHANTING _ DAY 8 – BÀI TỤNG BUỔI SÁNG _ NGÀY THỨ 8 (Tiếng Việt)


Mọi người trên thế gian, hãy thức tỉnh!

Đêm tối đã qua.

Ánh sáng của Dhamma đã đến ,

bình minh của hạnh phúc.

Hãy tới, chúng sinh trong vũ trụ,

chúng ta hãy bước trên con đường Dhamma.

Con đường Dhamma là con đường an lạc,

con đường Dhamma là con đường hạnh phúc

Lợi lạc lúc đầu,

lợi lạc lúc giữa,

lợi lạc lúc cuối –

từng bước đều lợi lạc.

Có lợi lạc về hành vi đạo đức,

có lợi lạc về kiểm soát tâm,

có lợi lạc về trí tuệ,

dẫn tới Nibbana.

Đã bao ngày chúng ta tiếp tục lang thang

trong ngõ cụt! Bây giờ chúng ta đã tìm thấy

con đường vương giả, chúng ta sẽ không bao

giờ quay trở lại. Bây giờ chúng ta đã tìm thấy

con đường tinh khiết, chúng ta sẽ không bao

giờ quay trở lại.

Tới các vị Chư Thiên

Chư Thiên từ khắp trong các hệ thế giới,

xin hãy tụ họp nơi đây, (3x)

để lắng nghe Giáo pháp thuần khiết

sẽ dẫn tới cõi trời và giãi thoát,

Xin những vị đáng kính,

bây giờ là lúc nên lắng nghe Dhamma, (3x)

Thành tâm cung kính Ngài, Đấng Thế Tôn,

Bậc Chiến Thắng, Giải Thoát,

Bậc Tự Giác Ngộ Hoàn Toàn. (3x)

Con quay về nương tựa Đức Phật,

Con quay về nương tựa Dhamma,

Con quay về nương tựa Sangha.

Dhamma là con đường con nguyện

đi từng bước từ đầu đến đích cuối.

Con cung kính Đức Phật;

Con cung kính Dhamma;

Con cung kính Sangha.

Chư Phật trong quá khứ,

Chư Phật trong tương lai,

Chư Đức Phật hiện tiền,

con luôn luôn cung kính.

Dhammas trong quá khứ,

Dhammas trong tương lai,

Dhammas trong hiện tại,

con luôn luôn cung kính.

Sanghas trong quá khứ,

Sanghas trong tương lai,

Sanghas trong hiện tại,

con luôn luôn cung kính.

Con không nương tựa vào nơi nào khác,

Đức Phật là nơi nương tựa tuyệt đỉnh của con.

Với lời chân thật này

nguyện được chiến thắng và hạnh phúc.

Con không nương tựa vào nơi nào khác,

Dhamma là nơi nương tựa tuyệt đỉnh của con.

Với lời chân thật này nguyện quý vị được

chiến thắng và hạnh phúc.

Con không nương tựa vào nơi nào khác,

Sangha là nơi nương tựa tuyệt đỉnh của con.

Với lời chân thật này nguyện mọi chúng sinh

được hạnh phúc.

Ngài là bậc đích thực : đã thanh lọc mọi bất

tịnh, diệt trừ mọi phiền não bằng nỗ lực bản

thân được giác ngộ hoàn toàn, hoàn hảo trong

lý thuyết hoàn hảo trong thực hành, đạt được

đích cuối cùng, hiểu biết toàn thể vũ trụ, Thầy

dạy cả loài người, thật không ai sánh bằng

.Thầy dạy cả chư thiên Đức Phật, Đấng Thế

Tôn.

Lời dạy của Đấng Thế Tôn,

được giảng giải rõ ràng

tự mình có thể thấy,

kết quả được chứng nghiệm

bây giờ và tại đây,

mời gọi người đến chứng nghiệm,

đưa thẳng tới mục tiêu,

ai cũng chứng nghiệm được nếu là người có

trí.

Những người tu tập tốt hợp thành một đoàn

thể đệ tử Đấng Thế Tôn.

Những người thực hành cần mẫn hợp thành

một đoàn thể đệ tử Đấng Thế Tôn.

Tu tập với trí tuệ là người thuộc đoàn thể đệ

tử Đấng Thế Tôn.

Tu tập thật đúng đắn là người thuộc đoàn thể

đệ tử Đấng Thế Tôn.

Có thể chia thành bốn hoặc chia thành tám loại

những người thuộc đoàn thể đệ tử

Đấng Thế Tôn.

xứng đáng được cúng dường ,

xứng đáng được cung phụng,

xứng đáng được dâng hiến,

xứng đáng được cung kính,

ruộng phước của thế gian không ai sánh bằng.

Ưu Điểm của Tình Hữu Nghị

Trong khi chu toàn những điều kiện cho sự

giác ngộ Đấng Thế Tôn trong kiếp sinh ra làm

Temiya Thuyết giảng về ưu điểm của tình hữu

nghị cho Sunanda, người đánh xe của Ngài.

Để cho sự tốt lành và lợi lạc của khắp thế gian,

Chúng ta hãy tụng kệ bảo vệ này.

Được ăn uống đầy đủ khi ra khỏi nhà

Đối với những người hỗ trợ mình,

Là người không phản bội bạn bè.

Đi bất cứ nơi nào

phố nhỏ hay hoàng cung,

Mọi nơi đều được kính trọng,

là người không phản bội bạn bè.

Người mà kẻ trộm cắp không thể áp đảo được

Không bị vua/hoàng tử khinh rẻ,

Chiến thắng mọi kẻ thù –

Là người không phản bội bạn bè.

Người trở về nhà trong bình an,

Người được tiếp đón trong cộng đồng

Người vượt trội trong họ hàng

Là người không phản bội bạn bè

Vì hiếu khách, người đó được tiếp đón niềm

nở; Quý trọng người khác nên được quý trọng;

Người được khen ngợi và nổi tiếng –

Là người không phản bội bạn bè.

Kính trọng người khác nên được kính trọng;

Vinh dự người khác nên được vinh dự;

Người đạt được tiếng tăm và nổi tiếng –

là người không phản bội bạn bè.

Người sáng rực như lửa

Người rạng rỡ như những thiên thần;

Không bao giờ hết duyên may

Là người không bao giờ phản bội bạn bè

Gia súc gia tăng,

Ruộng vườn đầy hoa trái,

Người hưởng thụ thành quả gieo trồng

Là người không bao giờ phản bội bạn bè.

Nếu rơi xuống vực thẳm

hay ngã từ núi cao

Người đó sẽ đứng vững mặc cho gian nguy –

Là người không phản bội bạn bè.

Như gió mạnh (không làm đổ)

cây đa với rễ sâu và thân to,

Do đó kẻ thù không ảnh hưởng đến

người không phản bội bạn bè.

Bất cứ chúng sinh nào tề tựu nơi đây,

dù là người hay chư thiên,

Đấng Tathagata được người và trời cung kính,

chúng con cung kính Đức Phật;

(bằng tuyên ngôn về sự thật này)

nguyện cho hạnh phúc hiện diện.

Chúng con cung kính Dhamma;

(bằng tuyên ngôn về sự thật này)

nguyện cho hạnh phúc hiện diện;

Chúng con cung kính Sangha;

(bằng tuyên ngôn về sự thật này)

nguyện cho hạnh phúc hiện diện.

Tôi cung kính vị Thầy kính mến của tôi,

Tôi cúi đầu lạy dưới chân Ngài;

Ngài đã cho tôi châu báu Dhamma,

nên ma vương không thể tới gần.

Ngài cho tôi nếm hương vị Dhamma,

giờ không khoái cảm nào có thể sánh bằng.

Với Dhamma chân thật Ngài trao truyền

vỏ của vô minh được đập vỡ.

Lòng biết ơn tuôn trào từ mỗi lỗ chân lông

Tôi không thể trả được món nợ này.

Tôi sẽ sống cuộc đời Dhamma và phục vụ

những người đau khổ [trên thế gian],

đây là cách [để trả nợ] duy nhất.

Với phước lành của sự phục vụ này,

nguyện cho ánh sáng Dhamma được lan tỏa.

Nguyện cho bóng tối của ma quỷ bị tiêu tan,

Nguyện cho tâm của tất cả được sáng suốt,

Nguyện cho cơn mưa đến đúng lúc

nguyện cho không còn nạn đói

Nguyện cho chính phủ công bằng

nguyện cho nhân dân được thịnh vượng

Nguyện cho hạnh phúc ngập tràn thế giới

nguyện cho không còn ai không hạnh phúc

Nguyện cho Dhamma khởi sinh trong tâm của

tất cả, nguyện cho tất cả được hạnh phúc

Nguyện tất cả chúng sinh được hạnh phúc.

Nguyện cho tất cả được hạnh phúc,

nguyện cho tất cả được hạnh phúc,

nguyện cho tất cả được hạnh phúc!

Nguyện cho quý vị được hạnh phúc,

nguyện cho quý vị được hạnh phúc,

nguyện cho quý vị được hạnh phúc!

Nguyện cho tất cả các cây, tất cả các ngọn cỏ

và tất cả các vi hạt trên trái đất này đều được

ngập tràn với Dhamma

Nguyện cho tất cả những ai hành thiền trên

mảnh đất Dhamma này đều được giải thoát

khỏi mọi khổ đau

Nguyện cho tất cả được hạnh phúc,

nguyện cho tất cả được hạnh phúc,

nguyện cho tất cả được hạnh phúc!

Nguyện cho quý vị được hạnh phúc,

nguyện cho quý vị được hạnh phúc,

nguyện cho quý vị được hạnh phúc!

Nguyện mọi chúng sinh được hạnh phúc,

nguyện mọi chúng sinh được hạnh phúc,

nguyện mọi chúng sinh được hạnh phúc!

MORNING CHANTING _ DAY 8 – BÀI TỤNG BUỔI SÁNG _ NGÀY THỨ 8 (English)


People of the world, awake!

The dark night is over.

The light has come of Dhamma,

the dawn of happiness.

Come, beings of the universe, let us walk

the path of Dhamma.

The path of Dhamma is the path of peace,

the path of Dhamma is the path of happiness.

Beneficial in the beginning,

beneficial in the middle,

beneficial at the end—

every step is beneficial.

There is benefit in moral conduct,

benefit in controlling the mind,

benefit in wisdom,

leading to nibbāna.

How many days did we keep wandering in

blind alleys!

Now that we have found the royal road,

we will never look back again.

Now that we have found the pure path, we

will never turn back.

Address to the Devas

From throughout the world systems

assemble here, oh devas, (3x)

to listen to the pure Dhamma of the king of

sages, leading to heaven and liberation. It

is now time for listening to the Dhamma ,

respected ones. (3x)

Homage to him, the blessed one,

the worthy conqueror,

the fully self-enlightened Buddha. (3x)

I take refuge in the Buddha,

I take refuge in the Dhamma,

I take refuge in the Sangha.

By walking on the path of Dhamma

from the first step to the final goal,

I pay respects to the Buddha;

I pay respects to the Dhamma;

I pay respects to the Sangha.

To the Buddhas of the past,

to the Buddhas yet to come,

to the Buddhas of the present,

always I pay respects.

To the Dhammas of the past,

to the Dhammas yet to come,

to the Dhammas of the present,

always I pay respects.

To the Sanghas of the past,

to the Sanghas yet to come,

to the Sanghas of the present,

always I pay respects.

No other refuge have I,

the Buddha is my supreme refuge.

By this true utterance

may there be victory and happiness.

No other refuge have I,

the Dhamma is my supreme refuge.

By this true utterance

may you have victory and happiness.

No other refuge have I,

the Sangha is my supreme refuge.

By this true utterance

may all beings be happy.

Such truly is he: freed from impurities,

having destroyed all mental defilements,

fully enlightened by his own efforts, perfect

in theory and in practice, having reached

the final goal, knower of the entire

universe, incomparable trainer of men,

teacher of gods and humans, the Buddha,

the Blessed One.

Clearly expounded is the teaching of the

Blessed One,

to be seen for oneself,

giving results here and now,

inviting one to come and see,

leading straight to the goal,

capable of being realized by any intelligent

person.

Those who have practiced well form the

order of disciples of the Blessed One;

those who have practiced uprightly form

the order of disciples of the Blessed One;

those who have practiced wisely form the

order of disciples of the Blessed One;

those who have practiced properly form

the order of disciples of the Blessed One;

that is, the four pairs of persons, the eight

kinds of individuals – these form the order

of disciples of the Blessed One:

worthy of gifts,

of hospitality,

of offerings,

of reverent salutation,

an incomparable field of merit

for the world.

The Advantage of Friendship

While fulfilling the necessary conditions

for enlightenment in his birth as Temiya,

the Lord spoke of the advantage of

friendship to his charioteer named

Sunanda. For the good and benefit of all the

world, let us recite this protective verse.

Well-feasted when absent from his home,

for many he provides support

he who does not betray friends.

In whatever land he goes,

small town or royal city,

everywhere he is honored

he who does not betray friends.

Thieves do not overpower him,

no prince/king can slight him,

he overcomes all enemies

he who does not betray friends.

He returns to his home in peace,

he is welcomed in assemblies,

he is eminent among relatives

he who does not betray friends.

Being hospitable, he receives hospitality;

esteeming others, he is esteemed;

he receives praise and fame

he who does not betray friends.

Respecting others, he is respected;

honoring others, he is honored;

he attains fame and renown

he who does not betray friends.

Like fire he shines forth;

like a celestial being he is radiant;

never abandoned by fortune

is he who does not betray friends.

His cattle increase,

his fields yield abundant crops,

he enjoys the fruit of what he has sown

he who does not betray friends.

Should he fall into a chasm or from a

mountain or tree, that man will find firm

footing though he is brought low

he who does not betray friends.

As a gale [cannot harm] the banyan tree,

matured in root and crown,

so enemies have no power over

one who does not betray friends.

Whatever beings are here assembled,

whether terrestrial or celestial,

the Tathāgata is revered by gods and men;

we pay respects to the Buddha;

[by the utterance of this truth]

may there be happiness;

we pay respects to the Dhamma; [by the

utterance of this truth]

may there be happiness;

we pay respects to the Sangha; [by the

utterance of this truth]

may there be happiness.

I pay homage to my revered teacher,

humbly bowing my head.

He gave me such a jewel of Dhamma

that evil cannot approach.

He let me taste Dhamma’s nectar,

now no sensual pleasure can allure.

Such an essence of Dhamma he gave, that

the shell [of ignorance] dropped away.

From every pore such gratitude

is pouring I cannot repay the debt

I will live the Dhamma life and serve the

suffering people [of the world],

this is the only way [to repay the debt].

By the merits of this service,

May the light Dhamma spread.

May the darkness of evil be eradicated,

may the minds of all be gladdened,

May it rain at the proper time,

may there be no famine.

May the government be righteous,

may the people be prosperous.

May happiness pervade the world,

may no one be unhappy.

May Dhamma arise in the minds of all,

may all be happy.

May all beings be happy

May all be happy,

may all be happy,

may all be happy!

May you be happy,

may you be happy,

may you be happy!

May every tree, every blade of grass,

and every particle of this earth

be permeated with Dhamma.

May all who meditate on this Dhamma

land be liberated from all suffering.

May all be happy,

may all be happy,

may all be happy!

May you be happy,

may you be happy,

may you be happy!

May all beings be happy,

may all beings be happy,

may all beings be peaceful!

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *