The Origin & Spread Of Vipassana Glimpses of the Buddha English

Mr. S.N Goenka narrates the life and teachings of the Buddha with the help of paintings from the picture gallery from Global Vipassana Pagoda.

Sixth century B.C. was an important era in history. This was the period when a great benefactor of mankind was born and became renowned as Gotama the Buddha. The Buddha rediscovered the path of Dhamma, the law of nature (the path to liberation), leading to the eradication of universal suffering. With great compassion, he spent forty-five years of his life in teaching Dhamma, the path out of suffering. Even today this path is helping humanity, and will continue to do so provided the teachings and practice are maintained in their pristine purity.

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *