Inner Peace For Better World (English)

“Inner Peace for a Better World”

A Public Talk by S.N. Goenka

In August 2002, Mr. Goenka gave this public talk about the ancient practice of Vipassana meditation, the simple, practical way to achieve real peace of mind at public talks in Hasselt capital of the Belgian province of Limburg and Cologne.

The talk, entitled “Inner Peace for a Better World”, was translated into Dutch by a local Vipassana meditator, and drew a capacity crowd of 800 people.

He will also address executives and leaders at a seminar in the Netherlands called ‘Balanced Mind, Balanced Business: Ethics at Work’.

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *