Vipassana Meditation (An Introduction By S. N. Goenka)

Vipassana Meditation: Science of Mind & Master

In this discourse, Mr. S.N Goenka explains Vipassana meditation as a science of mind and matter, its universal non-sectarian and its relevance to the society.

Vipassana Meditation is a Science of Mind & Master. How the mind influences the master and in return how the body influences the mind.

Videos bị thất lạc, quý vị hoan hỷ tham khảo các videos trong danh sách dưới đây:

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *