MINH GIẢI NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM – THIỀN SƯ LEDI SAYADAW

Sự tu tiến Ānāpānasatikammaṭṭhāna

Biên soạn: Trưởng lão Ñāṇadhaja (Ledi Sayadaw)
Việt dịch: Bhikkhu Abhisiddhi – TK Siêu Thành
Hướng dẫn dịch thuật và hiệu đính:
Achaan Maggabujjhano – thầy Ngộ Đạo

 

LỜI GIỚI THIỆU

Đại địa thiết lập Phật giáo vững chắc và hiện bày cơ nghiệp kế thừa phát triển tiếp nối nhau không chỉ ở quốc độThái Lan mà những quốc gia lân cận như Miến Điện. Theo như sự hiểu biết thì có rất nhiều vị trưởng lão người Miến có tiếng tăm lừng lẫy về pháp học và cả pháp hành. Trong kỉ nguyên Phật giáo thứ 24 có một vị trưởng lão nổi tiếng là ngài trưởng lão Ñāṇadhaja mà người dân Miến biết đến với tên Ledi sayadaw (ngài giáo thọ sư chùa Ledi) cố trụ trì chùa Ledi (chùa tạo ruộng) tỉnh Mon Dao. Ngài là vị chuyên trì giới trong tu tiến, truyền bá giáo pháp bằng việc biên soạn những quyển sách tiếng Pāḷi và tiếng Miến hơn trăm bộ, cùng với thuyết pháp cho hàng đệ tử theo với ý nguyện của họ mà không nhận bất cứ vật dụng phát sanh nào từ việc thuyết pháp cho riêng mình, chỉ để lại cúng dường cho chùa, nơi mà ngài đi thuyết pháp.

Tải Sách Ebook Tại Đây: Minh Giải Nhập Tức Xuất Tức Niệm

Minh Giải Nhập Tức Xuất Tức Niệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *