NGÀY 2 – TÓM LƯỢC PHÁP THOẠI KHOÁ THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY – THIỀN SƯ. S.N. GOENKA

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày

Ngày 2

Thiền Sư. S.N. Goenka

DAY TWO DISCOURSE

Universal deinition of sin and piety—the Noble Eightfold Path: sila and Samadhi.

Bài giảng ngày thứ hai

Định nghı̃a chung ve ác và thiện – Bát Thánh Đạo: sila (giới) và samadhi (định).

Tải Sách Ebook Tại Đây: Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Ngày 2

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày - Ngày 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *