NGÀY 1 – TÓM LƯỢC PHÁP THOẠI KHOÁ THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY – THIỀN SƯ. S.N. GOENKA

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày

Ngày 1

Thiền Sư. S.N. Goenka

DAY ONE DISCOURSE

Initial dificultiesthe purpose ofthismeditationwhy respiration is chosen asthe point – the nature of the mindthe reason for the dificulties, and how to deal with themdangers to be avoided.

Bài giảng ngày thứ nhất

Những khó khăn ban đầu – mục đích của phương pháp thiền này – tại sao hơi thở được chọn làm điểm khởi đầu – bản chất của tâm – nguyên nhân của những khó khăn và cách đối phó – những nguy hiểm cần phải tránh.

Tải Sách Ebook Tại Đây: Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Ngày 1

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày - Ngày 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *