NGÀY 5 – TÓM LƯỢC PHÁP THOẠI KHOÁ THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY – THIỀN SƯ. S.N. GOENKA

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày

Ngày 5

Thiền Sư. S.N. Goenka

DAY FIVE DISCOURSE 

The Four Noble Truths: suffering, the cause of suffering, the
eradication of suffering, the way to eradicate suffering—the chain of conditioned arising. 

Bài giảng ngày thứ năm

Bốn Sự Thật Thánh Thiện (Tứ Diệu Đế): khổ, nguồn gốc của khổ, diệt khổ, con đường diệt khổ (Khổ, Tập, Diệt, Đạo ) – Chuỗi Nhân Duyên Sinh. 

Tải Sách Ebook Tại Đây: Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Ngày 5

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày - Ngày 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *