NGÀY 6 – TÓM LƯỢC PHÁP THOẠI KHOÁ THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY – THIỀN SƯ. S.N. GOENKA

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày

Ngày 6

Thiền Sư. S.N. Goenka

DAY SIX DISCOURSE

Importance of developing awareness and equanimity towards sensations- the four elements and their relation to sensations – the four causes of the arising of matter – the ive hindrances: craving, aversion, mental and physical sluggishness, agitation, doubt

Bài giảng ngày thứ sáu

Tầm quan trọng của sự phát triển ý thức và sự bình tâm (niệm và xả) đối với các cảm giác – bốn nguyên tố (tứ đại) và sự liên hệ với cảm giác – bốn nguyên nhân sinh ra vật chất – năm chướng ngại: ham muốn, ghét bỏ, uể oải về tinh thần và thể xác, dao động, nghi ngờ (tham, sân, hôn trầm và thụy miên, trạo cử, hoài nghi). 

Tải Sách Ebook Tại Đây: Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Ngày 6

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày - Ngày 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *