TẠNG KINH – TIỂU BỘ

TRƯỞNG LÃO KỆ & TRƯỞNG LÃO NI KỆ

TAM TẠNG SONG NGỮ PĀLI – VIỆT VESAK 2550

Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti.
Sự bố thí Pháp vượt trên tất cả các sự bố thí.

SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKĀYE

THERAGĀTHĀPĀLI & THERĪGĀTHĀPĀLI

 

“Tathāgatappavedito dhammavinayo, bhikkhave, vivaṭo virocati, no paṭicchanno.”

“Này các tỳ khưu, Pháp và Luật đã được công bố bởi đức Như Lai là bộc lộ, chói sáng, không che giấu.”

Tải Sách Ebook Tại Đây: TẠNG KINH TIỂU BỘ – TRƯỞNG LÃO KỆ & TRƯỞNG LÃO NI KỆ

Tạng Kinh Tiểu Bộ - TRƯỞNG LÃO KỆ & TRƯỞNG LÃO NI KỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *