Nidanagatha – Khuddakanikaye Theragathapali

Sīhānaṃva nadantānaṃ, dāṭhīnaṃ girigabbhare;
Suṇātha bhāvitattānaṃ, gāthā atthūpanāyikā
[attūpanāyikā (sī. ka.)].
Yathānāmā yathāgottā, yathādhammavihārino;
Yathādhimuttā sappaññā, vihariṃsu atanditā.
Tattha tattha vipassitvā, phusitvā accutaṃ padaṃ;
Katantaṃ paccavekkhantā, imamatthamabhāsisuṃ.

Tải Sách Ebook Tại Đây: Nidanagatha – Khuddakanikaye Theragathapali

Theragāthāpāḷi
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *