PARITTA PĀḶI – KINH HỘ TRÌ PĀḶI VIỆT – MỤC LỤC – TRÍCH LỤC BỞI BHIKKHU VĀYĀMA

PARITTA-PĀḶI 

Kinh Hộ Trì

Pāḷi – Việt

Trích lục bởi Bhikkhu Vāyāma – Tỳ Khưu Thiện Hảo

-ooOoo-

 

MỤC LỤC

Saraṇagamanaṃ 4
Buddhaguṇā 4
Buddhāvandanā 5
Dhammaguṇā 5
Dhammāvandanā 6
Saṅghaguṇā 6
Saṅghāvandanā 7
1. Chủ Nhật tụng Paritta-parikamma & Maṅgalasutta 8
2. Thứ Hai tụng Ratanasutta 12
3. Thứ Ba tụng Mettasutta 16
4. Thứ Tư tụng Khaṇḍasutta, Morasutta & Vaṭṭasutta 19
5. Thứ Năm tụng Dhajaggasutta 23
6. Thứ Sáu tụng Āṭānāṭiyasutta 27
7. Thứ bảy tụng Aṅgulimālasutta, Bojjhaṅgasutta & Pubbaṇhasutta 32
12. Dhammacakkappavattanasutta 39
13. Anattalakkhaṇasutta 44
14. Girimānandasutta 48
15. Mahāsatipaṭṭhānasutta 53
16. Paṭṭhāna 82
Paccavekkhaṇa 94
Metta-bhāvanā 95
Kāyagatāsati 97
Maraṇassati 97
Patthanā 97
Lakkhaṇattayaṃ 99
Buddhassa Bhagavato Ovādo 99
Pattidāna 100
Ratanattayapūjā 100

-ooOoo-

 

TẢI SÁCH BẢN PDF TẠI ĐÂY:

PARITTA - Sư Thiện Hảo

 

—————————–

Bài viết được trích từ cuốn Paritta Pāḷi – Kinh Hộ Trì Pāḷi Việt – trích lục bởi Bhikkhu Vāyāma (Tỳ Khưu Thiện Hảo)

* Link  cuốn Paritta Pāḷi – Kinh Hộ Trì Pāḷi Việt

* Link  tải sách ebook Paritta Pāḷi – Kinh Hộ Trì Pāḷi Việt

* Link  video cuốn Paritta Pāḷi – Kinh Hộ Trì Pāḷi Việt

* Link  audio cuốn Paritta Pāḷi – Kinh Hộ Trì Pāḷi Việt

* Link  thư mục tác giả Bhikkhu Vāyāma (Tỳ Khưu Thiện Hảo)

* Link  thư mục ebook Bhikkhu Vāyāma (Tỳ Khưu Thiện Hảo)

* Link  giới thiệu tác giả Bhikkhu Vāyāma (Tỳ Khưu Thiện Hảo)

* Link  tải app mobile Phật Giáo Theravāda 

 

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *