VIDEO 05. TU TUỆ MỚI LÀ TUỆ GIÁC – CHẤP NHẬN THỰC TẠI- NGÀY 10 – PHÁP THOẠI KHÓA THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY

Video 05. TU TUỆ MỚI LÀ TUỆ GIÁC – CHẤP NHẬN THỰC TẠI- NGÀY 10 – Pháp Thoại Khóa Thiền Vipassana 10 Ngày

 

 

BỘ VIDEOS PHÁP THOẠI KHÓA THIỀN 10 NGÀY – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *