VIDEO CHƯƠNG 7 – RÈN LUYỆN TRÍ TUỆ (PANNA) BẰNG VIPASSANA – NGHỆ THUẬT SỐNG – WILLIAM HART & S.N. GOENKA

Video Chương 7 – Rèn Luyện Trí Tuệ (Panna) Bằng Vipassana – Nghệ thuật sống – William Hart & S.N. Goenka

 

 

BỘ VIDEOS NGHỆ THUẬT SỐNG – WILLIAM HART & S.N. GOENKA (VIDEOS THEO CHƯƠNG)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *