Anguttaranikaye Pancakanipata-atthakatha

Pañcakanipātassa paṭhame sattannaṃ sekhānaṃ balānīti sekhabalāni. Saddhābalādīsu
assaddhiye na kampatīti
saddhābalaṃ. Ahirike na kampatīti hirībalaṃ. Anottappe na kampatīti
ottappabalaṃ. Kosajje na kampatīti vīriyabalaṃ. Avijjāya na kampatīti paññābalaṃ. Tasmāti yasmā
imāni sattannaṃ sekhānaṃ balāni, tasmā.

Tải Sách Ebook Tại Đây: Anguttaranikaye Pancakanipata-atthakatha

Pañcakanipāta-aṭṭhakathā
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *