Khuddakanikaye Vimanavatthupali

‘‘Pīṭhaṃ te sovaṇṇamayaṃ uḷāraṃ, manojavaṃ gacchati yenakāmaṃ;
Alaṅkate malyadhare
[mālyadhare (syā.)] suvatthe, obhāsasi vijjurivabbhakūṭaṃ.

Tải Sách Ebook Tại Đây: Khuddakanikaye Vimanavatthupali

Vimānavatthupāḷi
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *