Mahāpaṇāmapāṭha

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

(Buddhavandanā)

So, ko; Ne, saṃ;

Satthā, nesaṃ;

Khemaṃ, dātā;

Heḷāta-kkāro so;

Jantūnaṃ, no mā nu;

So lokandhaṃ, hantvā nakko;

Sattambojaṃ, bodhetā nu.

Jinasūriyo, tibhavanabhe;

Muhatimiraṃ, abhitapaye.

Tải Sách Ebook Tại Đây: Mahāpaṇāmapāṭha

Mahāpaṇāmapāṭha
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *