VIDEO 05. HÀNH THIỀN ĐỀU ĐẶN VÀ CÙNG VỚI MỌI NGƯỜI- NGÀY 11 – PHÁP THOẠI KHÓA THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY

Video 05. HÀNH THIỀN ĐỀU ĐẶN VÀ CÙNG VỚI MỌI NGƯỜI- NGÀY 11 – Pháp Thoại Khóa Thiền Vipassana 10 Ngày

 

 

BỘ VIDEOS PHÁP THOẠI KHÓA THIỀN 10 NGÀY – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *