VIDEO 06. ƯU TIÊN HÀNH THIỀN VIPASSANA VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ MỖI NGÀY – PHÁP THOẠI KHÓA THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY

Video 06. ƯU TIÊN HÀNH THIỀN VIPASSANA VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ MỖI NGÀY – Pháp Thoại Khóa Thiền Vipassana 10 Ngày

 

 

BỘ VIDEOS PHÁP THOẠI KHÓA THIỀN 10 NGÀY – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *