VIDEO 9.LỰA CHỌN – HÀNH ĐỘNG THEO BÁT CHÁNH ĐẠO – GIỮ 5 GIỚI CẨN TRỌNG – CẨM NANG CHO THIỀN SINH VIPASSANA

Video 9.Lựa Chọn – Hành Động Theo Bát Chánh Đạo – Giữ 5 Giới Cẩn Trọng – Cẩm Nang Cho Thiền Sinh Vipassana

 

 

BỘ VIDEOS CẨM NANG CHO THIỀN SINH VIPASSANA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *