FAQ: BỊ BỒN CHỒN, ĐAU ĐẦU, ĐAU LƯNG, BUỒN NÔN,… KHI THIỀN?

I suffer from physical discomfort such as agitation, headache, backache, nausea, etc. while meditating – Tôi gặp các vấn đề về thể chất như bồn chồn, đau đầu, đau lưng, buồn nôn, v.v… trong khi hành thiền

Mr. S. N. Goenka: It is good if you feel such discomfort during meditation. Do not get disturbed by it. But understand the cause behind it. It is due to this meditation technique. You will observe that as long as your mind remains focused on the breath, it does not generate any craving or aversion. You are only absorbed in the task of observing the breath. There is no craving towards the incoming breath. There is no aversion towards the outgoing breath. So the mind reaches a level of purity without having an iota of craving or aversion, even though it may be for a short period of time. For innumerable births, we have collected a huge stock of defilements, which has corrupted the mind. The moment the mind becomes impure, there is an explosive reaction in the stock of impurities, which appears on the surface of the body in the form of various discomforts. Let us understand this through a simile. Coals are burning in a fire and we sprinkle some water on them. What happens then? The water is cold and the coals are hot. The contact between the hot coals and the cold water will produce a loud hissing sound. The burning coals do not welcome the cold water and thus protest loudly. This reaction is the result of two things coming together with radically opposite characteristics. One has the trait of burning, the other that of cooling. If we continue to sprinkle water on the burning coals, each time there will be a hissing sound but gradually the fire in the coals will be extinguished and they will cool down- now, no amount of water poured on them will produce any sound. Similarly, as the mind gets concentrated, it becomes pure and brings relief. These short moments of purity are like water being sprinkled on the burning coals of negativities. Their contact generates all these physical discomforts like headache, backache, restlessness, nausea, pain in the feet, etc. Do not be disturbed or discouraged by them. Slowly and gradually, these will disappear. Just as continued sprinkling of water on hot coals cools them down, similarly these discomforts will also be cured. You will not come to any harm. So do not get disturbed at all.

Ngài S. N. Goenka: Là bình thường nếu bạn cảm thấy khó chịu như vậy trong khi thiền. Đừng phiền lòng bởi chúng. Hãy cố gắng hiểu nguyên nhân đằng sau đó. Đơn giản là do tác động từ kỹ thuật thiền này. Bạn sẽ thấy rằng miễn là khi tâm của bạn vẫn còn tập trung vào hơi thở, thì nó không tạo ra bất kỳ sự thèm muốn hay ghét bỏ nào. Bạn chỉ chuyên tâm với nhiệm vụ quan sát hơi thở. Không có sự thèm muốn đối với hơi thở đến. Không có sự ghét bỏ với hơi thở đi. Nhờ đó, tâm đạt đến một mức độ thuần khiết mà không có một chút ham muốn hay ghét bỏ nào khởi sinh, dù là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Qua nhiều kiếp sống, chúng ta đã tích tụ vô số phiền não và qua đó làm nhiễm ô tâm mình. Vào khoảnh khắc khi tâm trí trở nên thanh tịnh, sẽ có một phản ứng bộc phát trong những bất tịnh ngủ ngầm, và chúng biểu lộ qua các dạng khó chịu khác nhau trên thân. Có một ví dụ thế này. Than đang cháy trong lửa và chúng ta vẩy một ít nước lên chúng. Điều gì xảy ra sau đó? Nước lạnh và than nóng. Sự tiếp xúc giữa than nóng và nước lạnh sẽ tạo ra âm thanh lít rít sau đó. Than cháy không chào đón nước lạnh và do đó phản đối ầm ĩ. Phản ứng này là kết quả khi hai điều hoàn toàn tương khắc gặp nhau. Một cái là làm cháy, cái kia là làm mát. Nếu chúng ta tiếp tục vẩy nước lên than đang đỏ rực, mỗi lần sẽ có tiếng rít nhưng dần dần lửa trong than sẽ bị dập tắt và chúng sẽ nguội dần – khi đó, việc vẩy nước lên sẽ không phát ra âm thanh. Tương tự như vậy, khi tâm trí được tập trung, nó trở nên tinh khiết và mang lại sự nhẹ nhõm. Những khoảnh khắc thuần tịnh ngắn ngủi này giống như nước được vẩy lên than hồng đang cháy. Sự tiếp chạm của chúng tạo ra tất cả những khó chịu về thể chất như đau đầu, đau lưng, bồn chồn, buồn nôn, đau ở chân, v.v. Đừng phiền não hay nản lòng. Dần dần và từ từ, những điều này sẽ biến mất. Chỉ cần liên tục tưới nước lên than nóng để làm nguội than, tương tự như thế những điều khó chịu này cũng sẽ biến mất. Bạn sẽ không gặp bất kỳ điều gì nguy hiểm. Vì vậy, đừng bận tâm.

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *