BÀI GIẢNG NGÀY THỨ BA

Ngày thứ ba đã trôi qua, Quý vị còn 7 ngày nữa để tu tập. Ngày mai, ngày thứ tư là một ngày rất quan trọng. Quý vị sẽ bắt đầu thực tập Thiền Vipassana và tiến vào lĩnh vực của Paññā (Trí tuệ). Tất cả những điều mà ta thực hành trong hai ba ngày qua là những điều kiện tiên quyết, rất quan trọng cho công việc ngày mai. Việc tu tập thực sự bắt đầu vào ngày mai. Ba ngày vừa qua đã chuẩn bị cho ta để bắt đầu thực sự tu tập Thiền Vipassana. Nếu không giữ Sīla (giới luật) nghiêm chỉnh và không có Sammā samādhi (chánh định) thì không thể nào thực hành Thiền Vipassana đạt kết quả tốt. Vì vậy, trong 3 ngày qua, ta đã giữ 5 giới mà mình đã phát nguyện từ ngày đầu tiên. Đây là nền tảng căn bản, nền móng càng vững bao nhiêu thì căn nhà xây dựng trên nền móng ấy càng vững bấy nhiêu. Với nền móng vững chắc, ta đã bắt đầu thực tập Samādhi (Định tâm) bằng cách hành Thiền Ānāpāna.

 

Sīla (giới luật) là nền tảng quan trọng

Sīla rất cần thiết để tạo Sammā samādhi. Hai mươi lăm thế kỷ trước tại Ấn Độ, có những Thiền sư không cho Sīla là quan trọng. Ở một mức độ nào đó, cho đến ngày nay, vẫn còn một số Thiền sư như vậy. Họ nói: “Không cần thiết phải giữ Sīla, Quý vị muốn làm gì cũng được. Những gì thấy thoải mái thì cứ tiếp tục mà Quý vị vẫn có thể thực hành Thiền và đạt được những cảm nghiệm khoan khoái, dễ chịu”.

Mục đích của họ đạt được sự cảm nghiệm dễ chịu trong việc hành Thiền. Nhưng Thiền Vipassana không nhắm đến mục đích đó. Mục đích của Thiền Vipassana là thanh lọc tâm, làm trong sạch tâm tới tận tầng lớp sâu thẳm nhất, tới tận cội rễ của tâm. Để làm được việc này, không phải là Samādhi (Định tâm) bình thường mà cần có Sammā samādhi (Chánh định).

Vì thế, giữ Sīla một cách hoàn hảo là rất cần thiết cho Sammā samādhi. Và Sammā samādhi rất cần thiết để phát triển Paññā. Và Paññā rất cần thiết để đạt tới mục tiêu cuối cùng là sự giải thoát, giác ngộ hoàn toàn. Từ Sīla (Giới hạnh) để đạt Sammā samādhi (Chánh định), từ Sammā samādhi để đạt Paññā (Trí tuệ) và từ Paññā để đạt Vimutti (Sự giải thoát). Đây chỉ là ở giai đoạn mới bắt đầu tu tập, nhưng khi tiếp tục tiến xa hơn, Quý vị sẽ nhận thấy cả ba (Sīla, Sammā samādhi, Paññāsẽ hỗ trợ lẫn nhau giống như một cái kiềng ba chân vậy. Nếu một chân bị yếu thì không thể đứng vững được.

 

Bài viết trích từ Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày do Thiền Sư S.N. Goenka giảng dạy và hướng dẫn.

 

AUDIOS BÀI GIẢNG KHÓA THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY

 

Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *