BÀI GIẢNG NGÀY THỨ CHÍN

Các biện pháp thoát khỏi khổ đau khác không thật sự hiệu quả thật

Khi xưa, các Bậc Thánh nhân hay Hiền triết, ngay cả đến người bình thường cũng đã đi tìm con đường thoát khổ. Họ nhận thấy rằng khi điều khó chịu xảy ra trong đời, người ta trở nên rất khổ sở. Tình trạng này cứ tiếp tục diễn đi diễn lại trong tâm, khiến cho chúng ta càng thêm khổ sở. Cho nên, họ nghĩ ra một cách để thoát khỏi khổ, đó là hướng sự chú tâm của mình sang chỗ khác. Ta có thể theo đuổi khoái lạc của giác quan.

Ví dụ có ai đó rất khổ và để thoát ra khổ đau này, người này hướng sự chú tâm của mình bằng cách đi đến rạp xem phim, xem kịch, đến vũ trường, quán rượu, đến chỗ này hay chỗ kia. Người ấy cảm thấy rằng: “Phải, ta đã thoát khỏi khổ đau”. Nhưng anh ta không thoát khỏi khổ đau, bởi vì tất cả các thú vui dục lạc tạo ra sự ràng buộc trong tâm. Sự ràng buộc và đau khổ đi đôi với nhau, đây là 2 mặt của cùng một đồng xu.

Khi ta bị ràng buộc vào một khoái lạc giác quan nào hay bất cứ cái gì, thì khi thiếu nó ta trở nên rất dao động và khổ sở. Ta không thoát khỏi khổ đau, đây không phải là giải pháp. Rồi có vài Thánh nhân khuyên bảo là hãy chuyển hướng sự chú tâm, không phải là hướng vào khoái lạc giác quan mà là hướng sang một cái gì khác.

Ví dụ, một điều không muốn đã xảy ra và ta đã giận dữ lên, hãy đứng dậy và đi quanh một chút. Nếu đã làm thế mà không giúp được gì thì hãy đứng dậy và uống một ly nước. Ta đang chuyển hướng sự chú tâm của mình. Nếu đứng dậy và uống một ly nước không giúp được gì thì hãy bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4…, ta đang chuyển hướng sự chú tâm của mình. Nếu làm tất cả những điều trên cũng không giúp được gì, thời đó, họ đã đưa ra một giải pháp hữu hiệu mà bây giờ cũng vẫn còn hữu hiệu. Đó là khi ta có lòng sùng tín mãnh liệt đến bất cứ Vị thần nam, thần nữ nào hay bất cứ Thánh nhân, Bậc giải thoát, giác ngộ nào, bất cứ ai mà ta có nhiều tin tưởng hay kính tín, chỉ cần ta thầm nhẩm danh hiệu của người ấy, cứ thế niệm danh hiệu ấy. Việc niệm danh hiệu trở nên dễ dàng vì ta có lòng sùng tín và khi niệm, ta đang chuyển hướng sự chú tâm sang một cái gì khác.

Sự giận dữ sẽ nguôi ngoai, và ta cảm thấy không còn giận dữ nữa. Họ còn đưa ra một giải pháp khác là chỉ tưởng tượng đến hình dáng hay hình ảnh của một Vị thần, một Thánh nhân hay Bậc Giác Ngộ. Cứ nhớ đến hình dáng hay hình ảnh tưởng tượng này, ta sẽ thấy rằng tâm mình đang chuyển hướng và thoát khỏi sự giận dữ, khổ đau hay bất cứ sự bất thiện, ô nhiễm nào khởi lên trong tâm. Ta đang thoát ra khỏi nó, trông có vẻ là ta đã đẩy lui sự bất thiện của mình bằng cách niệm các danh hiệu hay tưởng tượng như thế này. Nhưng trong thực tế thì trái hẳn.

 

Bài viết trích từ Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày do Thiền Sư S.N. Goenka giảng dạy và hướng dẫn.

 

AUDIOS BÀI GIẢNG KHÓA THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY

Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *